Lund PPE Societys styrelse väljs in på vårmötet i april varje år. Nuvarande förtroendevalda hittar du till höger.

Du kan nå styrelsen via styrelsen@lundppesociety.se eller via vår instagram, @lundppesociety.

Förtroendevalda i LPPES 2022-2023

Ordförande: Fredrik Sjöstrand

Vice Ordförande: Maja Ragnarsson

Skattmästare: Alastair Clase Schenkel

Sekreterare: Fanny Söderberg

PR-ansvarig: Marcus André

Socialt ansvarig: Linnea Ahlgren

Revisor: Assar WixeTidigare förtroendevalda

2021-2022

Ordförande: Simon Englund

Vice ordförande: Elsa Magnell

Skattmästare: Paul Dybjèr

Sekreterare: Assar Wixe

PR-ansvarig: Hannah Wikforss-Green

Socialt ansvarig: Gerrit Krönert

Revisor: Armita Zarakani


2020-2021

Ordförande: Andrea Schöldtz

Vice ordförande: Jonna Lindberg

Skattmästare: Nina Maria Lancelot

Sekreterare: Thea Sandin


Lund PPE Society © 2022