Lund PPE Society är en ideell programförening bildad 2020, för studenter samt alumner vid kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi och även för andra intresserade av dessa ämnen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med Lund PPE Society är dels socialt, att utveckla och främja gemenskapen bland PPE-studenter, dels att komplettera utbildningens ämnen och litteratur genom bland annat workshops och gästföreläsningar. 

För att bli medlem krävs även medlemskap i Akademiska föreningen i Lund. Ansök om medlemskap genom länken härunder. Efter genomförd ansökan och betald medlemsavgift blir du medlem.

Välkommen till Lund PPE Society!

Evenemang 

Novischperioden 

Inför varje hösttermin anordnar LPPES en novischperiod för alla nya studenter på kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. Under några dagar innan skolstart får novischerna möjligheten att lära känna sina kursare och lära känna studentstaden Lund!

Symposium 

Varje vår anordnas en bal vid namn Symposium i AF-borgen för föreningens medlemmar. Här välkomnas både nuvarande studenter och alumner till en kväll med trerätters, tal, underhållning, och självklart eftersläpp. 

Om föreningen 

Lund PPE Society grundades 2020, dels för att bidra till samhörigheten inom PPE-programmet, samt att skapa en plats för tvärvetenskaplig diskussion mellan programmets tre inriktningar: Filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi.