Lund PPE Society är en ideell programförening bildad 2020, för studenter samt alumner vid kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi och även för andra intresserade av dessa ämnen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med Lund PPE Society är dels socialt, att utveckla och främja gemenskapen bland PPE-studenter, dels att komplettera utbildningens ämnen och litteratur genom bland annat workshops och gästföreläsningar. 

För att bli medlem krävs även medlemskap i Akademiska föreningen i Lund. Ansök om medlemskap genom länken härunder. Efter genomförd ansökan och betald medlemsavgift blir du medlem.

Välkommen till Lund PPE Society!


Aktivitetskalender LPPES

Här ser du en kalender kopplad till alla Facebookevenemang som skapas av Lund PPE Society.


Lund PPE Society © 2022