JÄMLIKHETSANSVARIG

Här kan du kontakta LPPES jämlikhetsansvarig om du vill rapportera någonting som hänt. Om du upplever att du eller någon du känner har utsatts för diskriminering eller något annat som går emot LPPES jämlikhetspolicy.

Det du skriver kommer inte kunna läsas av någon annan än jämlikhetsansvarig, som i sin tur skapar ett ärende med styrelsen. Om anmälan rör en styrelseledamot och du inte vill att denna ska ta del av din anmälan, specificera gärna detta i din anmälan. Du kan även mejla jämlikhetsansvarig direkt på jamlikhetsansvarig@lundppesociety.se


Lund PPE Society © 2022